DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z důvodu dovolené od 13.9 do 19.9. budou všechny objednávky pořízené v tento týden odeslané po 19.9. Děkuju za pochopení. Ivana (AVANELA.CZ)

Ascendent ve Střelci – co o vás vypovídá?

Máte ascendent ve znamení Střelce nebo někoho takového znáte? Jak se takový člověk chová, jaký je a co je pro něj typické? 

 

Ascendent vyjadřuje náš projev navenek, jak působíme na ostatní, jak vypadáme, jak se chováme ve vztazích s druhým a jak nás ostatní vnímají. Pokud byste chtěli vědět, kde hledat ascendent na obloze a jak je provázaný s naším slunečním znamením, přečtěte si tento článek, ve kterém je to popsané více.

 

Ascendent ve Střelci 

Lidé s ascendentem ve Střelci jsou na první pohled velmi otevření, přátelští a komunikativní. Je jich všude plno, patří mezi vtipálky a není s nimi nuda. Snadno navazují kontakty s cizími lidmi a rádi si s druhými povídají o všech možných tématech. Mají široký záběr a baví je různorodost ve společnosti. 

Jejich otevřenost a přímočarost ale nemusí brát každý pozitivně. Jednají bez okolků, nechodí kolem horké kaše a vždycky řeknou, co si myslí. Někdy se i lidé z jejich okolí mohou urazit, protože způsob, jakým své názory říkají, bývá netaktní. Oni to nemyslí zle, jen nejsou mistry v diplomacii.

 

Jejich prostořekost je pro ně typická už od dětství. Nemají v hlavě autocenzuru a cokoliv si myslí, to rovnou i říkají. Pak vznikají vtipné situace, kdy se to snaží všemi způsoby zachránit, protože ublížit někomu slovem pro ně není záměr. Kdo oceňuje upřímnost a chce slyšet pravdu, ten to lidem s ascendentem ve Střelci vždycky odpustí.

 

Tak jako dokážou být rychlí ve slovech a myšlenkách, umějí se i postavit za různé názory a stanoviska. Jen opět nezvládnou ukočírovat svůj styl, tak se může stát, že pohled na věc budou prosazovat moc horlivě a fanaticky. Pokud mají kolem sebe lidi, co je na to upozorní, zastaví se a svá slova přehodnotí. Někteří ale nad nimi mávnou rukou a přestanou brát jejich názory vážně, což každého člověka s tímto ascendentem zamrzí.